Paard als Coach
inzicht + ervaren = groei

Op zoek naar buitengewone ondersteuning bij je coachvragen? 

Welkom bij Paard als coach!

Visie

Bij Paard als Coach werken we vanuit de overtuiging dat ontwikkeling, zowel persoonlijke ontwikkeling als teamontwikkeling, welke door eigen ervaringen en inzichten het meest duurzame resultaat oplevert. Ook wanneer jij of het team in een fase zit met meer vragen dan antwoorden, misschien juist wel dankzij het feit dat je meer vragen dan antwoorden hebt. Want juist als je bereid bent om blanco en oordeelloos naar patronen te kijken, is het opdoen van inzichten voor ontwikkeling een stap dichterbij! Kortom: inzicht + ervaring = GROEI

De paarden .... de coaches

Paarden zijn van nature bijzonder getalenteerd in het lezen van lichaamstaal...dit zorgt ervoor dat ze jou/je team  feilloos een signaal afgeven over je gedrag, je gevoel en de mate waarin er afstemming is tussen je gedrag en je gevoel. Een paard maakt op unieke wijze mogelijk dat je dingen over jezelf/het team aan de weet komt waarvan je je mogelijk niet bewust was. Paarden doorzien onze (on)bewuste maskers. 

Waarom paarden? 

Voor een paard als kuddedier is onduidelijkheid in het contact met de ander (zowel paard als mens) onveilig. Een onveilige situatie is voor een paard als prooidier een groot risico. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en taakverdeling is voor hen van levensbelang. En juist deze overlevingsdrang van paarden maakt dat ze meester zijn in het aanvoelen van gedrag en gevoel. Dus daar waar woorden, gevoelens en gedrag bij mensen (individueel of in teams) niet congruent zijn, voelt een paard dit feilloos aan.  Dit maakt hen tot effectieve partners op het gebied van persoonlijke - en team ontwikkeling.

Coachvragen

Coachvragen ontstaan vaak wanneer woorden, gevoelens en gedrag niet meer congruent (op elkaar afgestemd) zijn. Misschien zijn ze dat nooit geweest of waren er omstandigheden waardoor je dat "even" bent kwijt geraakt. Je coachvraag kan gaan over allerlei zaken uit het dagelijkse leven: communicatie, leiderschap, grenzen stellen, verantwoordelijkheid, loslaten, vertrouwen, samenwerken...en nog veel meer.

Buitengewoon....

Coachen met Paard als Coach is buitengewoon.....omdat we "gewoon" buiten zijn in de natuur. Omdat de methodiek zijn kracht vindt in zijn eenvoud en zijn puurheid. 

Vele coachees zijn je voorgegaan en hun reacties duiden deze "buitengewoonheid" het meest treffend.....als je wilt, kun je een kijkje nemen bij  Coachees aan 't woord . En omdat woorden niet op kunnen tegen een eigen ervaring met de paarden....ervaar het zelf en plan een intake afspraak.