Paard als Coach
inzicht + ervaren = groei

Aanbod: Persoonlijke of Teamcoaching

De rol van de paarden
Zowel bij individuele als bij teamcoaching is de rol van coach aan de paarden toebedeeld. Soms wordt er gewerkt met 1 paard en soms met meerdere paarden. Het werken met de paarden gebeurt altijd vanaf de grond, de coachees zitten niet op het paard. 

Persoonlijke coaching
We starten met een intakegesprek waarin we met elkaar kennismaken, jij je coachbehoefte kenbaar maakt en ik informatie geef over de coachingsmogelijkheden. Als je besluit gebruik te maken van de diensten van "Paard als coach" maak ik een bevestiging van de gemaakte afspraken zoals coachvraag, kosten en aantal afspraken. Wanneer een coachtraject door je werkgever wordt betaald, zijn zij de opdrachtgevende partij en zal ik de bevestiging zowel aan jou als aan hen sturen. 

Ieder traject is maatwerk, waarbij een globale opbouw er alsvolgt
uit ziet: 


Stap 1   Inzicht
We beginnen met activiteiten om inzicht te krijgen in je coachvraag en de van invloed zijnde aspecten op je coachvraag (bijvoorbeeld mensen, omgeving, verleden, resultaat, gevoel, etc.)

Stap 2  Ervaringsgericht ontwikkelen en leren 
Met de verkregen inzichten (bewustwording) gaan we op zoek naar oplossingen en we gaan experimenteren en oefenen met oplossingen welke je helpen de gewenste ontwikkeling te behalen.

Stap 3  Verankeren
Om ervoor te zorgen dat je jouw gevonden oplossing in je dagelijkse praktijk ook kunt blijven toepassen, gaan we aan de slag met het verankeren van je nieuwe inzichten en het nieuwe gedrag.

Wil je vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden voor persoonlijke coaching? Neem dan contact met ons op via: info@paardalscoach.com of bel met Petra van der Zee/ 0651 256 258.

Teamcoaching
We starten met een intakegesprek waarin de teamsamenstelling, de omgeving van het team (organisatie en/of andere belanghebbenden) en de gewenste ontwikkeling worden besproken. Aan de hand hiervan maak ik een voorstel voor de teamontwikkeling. Na overeenstemming over het voorstel gaan we van start, waarbij met zowel de opdrachtgever als de teamleden tussentijds wordt geëvalueerd. 

Gedurende een teamontwikkeltraject komen vaak thema's als 
leiderschap, samenwerking, vertrouwen, resultaat behalen en (onderlinge) communicatie naar voren. Daarnaast maakt een team
ontwikkelfasen door welke van invloed zijn op de mogelijkheden en de onmogelijkheden in het functioneren, presteren en ontwikkelen. 

Dit alles wordt daarom bij Paard als Coach als basis genomen voor het teamontwikkelplan. 


Naast de hiervoor omschreven thema's en fasen kan er ook een bijzondere omstandigheid zijn welke van invloed is op het teamfunctioneren. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de komst van een nieuwe leidinggevende, een reorganisatie/herstructurering, het effect van persoonlijk functioneren van een of meerdere teamleden op het team of een heftige persoonlijke of groepservaring. Wanneer er een bijzondere omstandigheid speelt, bespreken wij dit in de intake en nemen we dit mee in het ontwikkelplan.

Wil je vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden voor teamcoaching? Neem dan contact met ons op via: info@paardalscoach.com of bel met Petra van der Zee/ 0651 256 258.

Algemene voorwaarden
Wij werken volgens het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (www.kreac.nl)  en hanteren de algemene voorwaarden van het kwaliteitsregister. U kunt de algemene voorwaarden via de link raadplegen: https://www.kreac.nl/voorwaarden.html. Mocht u een PDF-exemplaar van de algemene voorwaarden willen, dan kunt u deze per mail bij ons opvragen.