Paard als Coach
inzicht + ervaren = groei

Tarieven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Individuele coaching
Een individuele sessie (van circa anderhalf uur) vraagt een investering van  € 125,= exclusief BTW.
Het uitgangspunt hierbij is dat ik werk in series van drie sessies. 
Een serie (drie sessies) vraagt een investering van € 350,= exclusief BTW. 

Ben je particuliere klant? Dan maak ik graag passende afspraken over de tariefstelling.

Teamcoaching
Een teamcoachingstraject is maatwerk. In een ontwikkelplan is ook opgenomen welke investering het teamcoachingstraject vraagt. 
 

 

Er wordt gewerkt vanuit mijn eigen locatie in Nijland (tussen Sneek en Bolsward).

Het is mogelijk op een andere locatie te werken met mijn eigen of andere paarden. Aanvullende kosten zijn dan € 1,= per kilometer en eventueel de huur van de paarden en/of locatie.


Bedrijfsinformatie:

Paard als Coach valt bedrijfsmatig onder Imovera Coaching & Management (http://www.imovera.nl).

KvK nummer: 01116024

Bankrekening: NL73 RABO 0149482434 (Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland)